JMÉNO

HESLO

podporujeme Pokud nás chcete podpořit, stáhněte si a nainstalujte minibanner maudcaffe.

www.maudcaffe.net maudmini.zip
 

Barevná planeta 2008

Rok utekl jako voda a druhý zářijový víkend se centrum Ústí nad Labem stane opět místem setkání řady kultur. Multietnický hudební festival Barevná planeta, který pravidelně pořádá Poradna pro integraci, rozhýbe komíny a obyvatele průmyslové metropole již podeváté za sebou. Letošní ročník Barevné planety byl vybrán jako jeden ze sedmi vlajkových projektů v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu v České republice.

Hlavní program festivalu Barevná planeta se uskuteční 13. září od 12 do 22 hodin. Festival se koná pod záštitou primátora města Ústí nad Labem Mgr. Jana Kubaty, za plné podpory Ministerstva kultury ČR, města Ústí n. L. a dalších. Festivalové akce proběhnou na veřejném prostranství v centru města (Mírové a Lidické náměstí a atrium magistrátu), dále v klubech Mumie, Circus a také v Komunitním multikulturním centru PPI. Festival bude návštěvníkům přístupný zdarma.

Proč?

Všude kolem žije řada cizinců, pro které se Česká republika stala novým domovem. Festival si dává za úkol představit a přiblížit etnické skupiny žijící na území ČR a ukázat problematiku jejich integrace široké veřejnosti. Snaží se tak eliminovat možný pocit ohrožení ze ztráty vlastní identity a kultury občanů ČR a naopak ukázat možnosti vzájemného obohacení a vzdělání, a tím i nenásilného sblížení, porozumění a tolerance mezi jednotlivými etniky.

Kdo?

Hlavním pořadatelem festivalu je občanské sdružení Poradna pro integraci. Na jeho pořádání se však z velké části podílejí sami klienti Poradny pro integraci. Připravují pro Vás workshopy, etnické stánky, ukázky tradičních řemesel a výrobků nebo ochutnávky jídel a pití typických pro jednotlivé země.

Pro koho?

Festival je určen hlavně pro Vás. Tedy pro všechny, kteří přijdou či přijedou cíleně, nebo jen půjdou kolem a budou se divit, co se to na tom náměstí děje. My chceme překážet a chceme, abyste si všimli, že tu nežijete sami. A je na Vás, abyste nebyli lhostejní a přišli nás podpořit.

Program

Na hlavní SČP worldmusic scéně na Mírovém náměstí se představí Banditos, česko-kubánští Atarés nebo Ekvátor (Arménie, Irák, Čečensko, Gruzie). Tradičně se Vám představí i kapely, které u nás ještě nevystoupily. Letos to jsou např. Son Caliente z Kuby či Čankišou – brněnská worldmusic kapela. Headlinery letošního ročníku jsou Terne Čhave (jedna z nejlepších českých gipsy kapel) a Al-Yaman (Jemen, Izrael, CZ), kteří si vybrali pro svou premiéru po roční pauze právě festival Barevná planeta. Na hlavním podiu bude dále k vidění orientální tanečnice Sharka, taneční vystoupení dětského souboru Habibi a představení tradiční vietnamské skupiny Son Huong, které připravila vietnamská komunita.
Druhá etno/oddychová scéna přivítá návštěvníky na Lidickém náměstí. Zde si budou moci posedět při poslechu indického muzikanta Amita Chaterjee, nebo si vyslechnout multiinstrumentalistu a zpěváka původem z Íránu Shahaba Tolouie, který mistrně ovládá flamencový styl. Vystoupí zde i bosensko-česká kapela Draga Banda s lidovými písněmi z celého světa a afričtí Les Grand Tam Tam D´Afrique, kteří budou zároveň vyučovat kolemjdoucí návštěvníky bubnování a africkým tancům. Mezi jednotlivými koncerty jsou pro Vás připraveny i lekce břišních tanců pod vedením tanečnice Sharky a lektorky Laury Mathys. Vedle hudebních zážitků Vás čeká na Lidickém náměstí celá řada stánků s ochutnávkami africké, ázerbajdžánské a kubánské kuchyně, makedonská vína, stánky s tradičními afgánskými šátky a obleky, stánek s Fair Trade výrobky (káva, čaj, kakao). Budou zde probíhat i lekce a soutěže v pojídání jídel hůlkami, výuka arabské kaligrafie, pletení copánků nebo prodejní výstava uměleckých děl cizinců. Zároveň zde můžete navštívit stánky jednotlivých sdružení cizinců žijících u nás (ukrajinské, barmské, ázerbajdžánské, vietnamské...). Na Lidickém náměstí bude také KINOSTAN, kde bude po celý den probíhat projekce filmů z archivu festivalu Jeden svět, který pořádá Člověk v tísni o.p.s.
Letošní rok jsme připravili i bohatý program pro děti. Čekají je skákací hrady, lezecká stěna, trampolíny, dětská divadla, přehlídka hasičských vozů, soutěže (Dům dětí a mládeže), střelnice U Přeborníka a spousta dalších atrakcí. To vše v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem.
V sobotu večer se pak část programu přesune do přilehlých klubů. V Mumii vystoupí Kaliyuga sound system a v Circusu jsou připraveny koncerty nigerijsko-českých Confession Roots, ska-punkových Jet8 a německého písničkáře Pascala Briggse.
V rámci festivalu se 29. září uskuteční v Komunitním multikulturním centru PPI odborná přednáška Mgr. Libora Kučery na téma: Aktuální dění v oblasti cizineckého práva určené odborné veřejnosti. A pokud Vás na festivalu zaujme výuka arabského písma, můžete se v KMC zapsat do kurzu arabštiny.

O nás Poradna pro integraci, občanské sdružení, byla založena v roce 1997. Je nevládní neziskovou organizací pomáhají osobám, kterým byl v České republiky přiznán status uprchlíka, a dlouhodobě zde usazeným cizincům. Hlavním posláním organizace je pomoc při adaptaci a posléze integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového prostředí s konečným cílem prevence negativních jevů provázejících cizineckou problematiku – zejména rasismu a xenofobie. PPI poskytuje profesionální sociální a právní poradenství, spolupracuje s místními samosprávami a státními institucemi a oslovuje veřejnost s cílem zvýšit toleranci vůči lidem různého původu. PPI sídlí v Praze a od roku 1999 má své Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem.
V rámci Komunitního multikulturního centra PPI ve spolupráci se svými klienty napomáhá k úspěšnému rozjezdu fungování komunit. Tyto aktivity zároveň sehrávají pozitivní roli při vytváření pohledu na cizince z hlediska české majority, a tím přispívají k budovaní otevřené pluralitní multikulturní občanské společnosti. Činnost KMC se odehrává formou informačního centra, kursů PC, kursů českého jazyka, aktivit pro ženy a děti, kulturních a sportovních akcí. Této nabídky mohou využít jak klienti PPI, tak široká veřejnost. Více informací o činnosti PPI lze získat na www.p-p-i.cz, www.multikulturnicentrum.cz.

O Evropském roku mezikulturního dialogu 2008

Pod záštitou Evropského roku mezikulturního dialogu, který byl Evropskou unií vyhlášen na rok 2008, se ve všech státech Evropské unie realizují projekty na podporu prohlubování vztahů mezi jednotlivými národnostmi a náboženstvími, vzájemného pochopení, tolerance, solidarity a smyslu pro společný osud obyvatel EU ve všech oblastech života.
Hlavním nástrojem pro předání poselství ERMD 2008 je 27 národních a 7 stěžejních celoevropských projektů, do kterých se zapojí obyvatelé všech členských států a jež se budou dotýkat nejrůznějších témat. Jde o decentralizovaný přístup „odspodu“, kde jako hlavní činitel působí občanská společnost v jednotlivých členských státech, regionech a samosprávních územních celcích.
V České republice bylo vybráno 7 projektů nevládních organizací, jejichž náplní je podpora hlavních principů a cílů ERMD 2008. Tyto organizace se staly spoluorganizátory národního projektu ERMD 2008. Finanční podporu získaly následující projekty: • Barevná planeta, world music festival v Ústí nad Labem realizovaný občanským sdružením Poradna pro integraci
• Divadlo Archa v Praze s projektem „bez řečí, no problem...“, který realizovalo divadelní představení za účasti uprchlíků a azylantů žijících v ČR, českých studentů a umělců
• Projekt multikulturního festivalu Babylon Fest Brněnského kulturního centra
• Hlasové multikulturní workshopy zaměřené na netypické druhy zpěvu v rámci dlouhodobého projektu Hlasohled, který je realizován občanským sdružením Půlnebí
• Divadelní představení Identita I.: Náš islám zaměřené na vzdělávání diváků v oblasti islámské kultury a náboženství občanského sdružení REPT
• Výzkum programů multikulturního vzdělávání v ČR realizované obecně prospěšnou společností Člověk v tísni
• Aktualizace a rozšíření didaktické příručky pro učitele včetně zařazení metod výuky mezikulturního dialogu na školách – projekt realizován společností Člověk v tísni
Kromě těchto projektů probíhají pod hlavičkou ERMD 2008 po celý rok další aktivity a akce neziskových organizací a kulturních menšin, jejichž náplní je podpora mezikulturního dialogu.
Ačkoli je hlavní důraz kladen na aktivity konané v rámci jednotlivých členských států, některé významné události hostí též Brusel. Pořádá např. šest diskusních setkání na téma migrace, menšiny, výchova či kultury a náboženství, jichž se zúčastní zástupci Evropské komise a známé osobnosti veřejného života. Dále se konají různé koncerty a také setkání mládeže na téma mezináboženské vztahy.
Velký důraz je kladen na komunikaci s veřejností, zvyšování povědomí o důležitosti mezikulturního dialogu a propagaci jednotlivých projektů. Propagaci podpoří 15 významných osobností evropské kulturní scény, tzv. Ambasadoři Evropského roku mezikulturního dialogu. V Česku toto postavení zastává zpěvačka, básnířka a skladatelka čínského původu Feng-yűn Song, válečná zpravodajka Petra Procházková, odborník na lidskoprávní a sociální otázky indického původu Sri Kumar Vishwanathan, americká zpěvačka Tonya Graves, odborník na japonskou problematiku Tomio Okamura a filmový tvůrce Miloš Zábranský.

(Autor: Poradna pro integraci)

Diskuse k článku


Warning: main(forum/forum_list_prodoc.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /domains2/nh221500/public/www_root/doc/doc_clanek.php on line 44

Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required 'forum/forum_list_prodoc.php' (include_path='.') in /domains2/nh221500/public/www_root/doc/doc_clanek.php on line 44